Eén op de zeven Nederlanders deelt zijn huis met een hond; in totaal zijn er 2,2 miljoen honden in Nederland. Steeds meer eigenaren komen erachter dat het belangrijk is om een hond goed te begeleiden en op te voeden, zodat hij binnen onze samenleving geen overlast veroorzaakt maar – minstens net zo belangrijk – zich prettig voelt.

Hondenscholen en -verenigingen kunnen eigenaren de kennis, inzichten en vaardigheden bijbrengen om de honden goed te begeleiden. Oorspronkelijk gingen veel eigenaren naar verenigingen waar vooral “standaard”-oefeningen aangeleerd werden, die weinig van waarde waren voor de dagelijkse gang van zaken. Gelukkig lijkt dat te veranderen.

Een vak
Steeds meer hondenscholen en -verenigingen leren hun cursisten datgene wat ze nodig hebben om hun hond in de dagelijkse praktijk goed te begeleiden. Om dat te kunnen doen, zijn professionele kynologische instructeurs nodig. Hondenprofessionals die zich zodanig verdiept hebben in hondengedrag en hoe honden leren, dat ze cursisten kunnen helpen om hun hond goed te begeleiden. Een echte hondenprofessional weet niet alleen veel van honden, maar kan ook de eigenaren goed coachen en instrueren. Kynologisch Instructeur zijn is een écht vak!

Toekomst
Na het afronden van de opleiding tot Kynologisch Instructeur kun je je eigen hondenschool beginnen of in dienst treden bij een professionele hondenschool of vereniging. Je bent in staat om groepslessen te verzorgen, theorielessen te maken en te presenteren en eigenaren op een empathische manier te adviseren over hoe ze hun hond kunnen begeleiden. Bovendien ken je je eigen grenzen en weet je wanneer je moet doorverwijzen naar een gedragstherapeut of een professional in een ander vakgebied.

Wil je wel alles leren over training, maar wil je niet lesgeven aan een groep op een hondenschool of een -vereniging? Dan kun je bij Annorlunda ook Individueel Instructeur worden. Dit is ook voldoende basis om door te gaan voor de modules die opleiden tot gedragstherapeut. Klik hier voor meer informatie.

Accreditatie
Bij Annorlunda leer je om zo’n professionele Kynologisch Instructeur te worden. Na afronding kun je je laten accrediteren door de Raad van Beheer, de SPPD en de APDT-BeNe.

Vooropleiding
Het niveau van de opleiding sluit aan op MBO4-niveau. De lessen worden gegeven in het Nederlands, maar enige kennis van de Engelse taal is aanbevolen aangezien sommige lesmaterialen alleen in het Engels beschikbaar zijn.

Duur en studiebelasting
De volledige opleiding bestaat uit 28 lesdagen. We bieden door het jaar heen groepen aan die les hebben op:
* vrijdag (één keer in de drie weken, van 09.30 tot 17.00 uur)
* zaterdag (één keer in de twee weken, van 09.30 tot 17.00 uur)

Je schrijft je in voor les op een vaste dag; je kunt gedurende de opleiding niet wisselen van lesdag. (let op: de modules voor gedragstherapie staan voorlopig alleen gepland op een vrijdag! Je kunt wel de instructeursmodules doen op een maandag of zaterdag en daarna voor de gedragstherapie overstappen naar de vrijdag)

De gemiddelde studiebelasting is acht uur per week, afhankelijk van voorkennis en ervaring.

Toetsing
Elke module wordt afgerond met een toets of een opdracht, die door iedere cursist moet worden afgelegd. De toetsen en opdrachten moet met een voldoende beoordeeld zijn om de opleiding te kunnen voltooien. Tijdens de lessen worden diverse huiswerk-opdrachten gegeven, die niet altijd met een cijfer beoordeeld worden maar wel ingeleverd moeten worden om de opleiding te kunnen voltooien.
De praktische vaardigheden worden op twee momenten getoetst: als afsluiting van de stage en als afsluiting van de module Inhoud van de les: de praktijk (module 4).
De opleiding heeft een toetsreglement waar onder meer herkansingen etc. in geregeld zijn.

Stage
Om het diploma Kynologisch Instructeur (erkend door de Raad van Beheer en SPPD) te ontvangen, moet je minimaal 50 uur stage lopen in een minimale tijdsduur van vier maanden. Als je zelf al eigenaar bent van een hondenschool of je geeft op regelmatige basis les, kan er in overleg maar bij hoge uitzondering vrijstelling gegeven worden voor de stage.