Honden zijn voor veel mensen een onderdeel van hun gezin en van hun dagelijks leven. Maar het samenleven gaat niet altijd over rozen. Een hond kan allerlei ongewenst gedrag laten zien, dat erg vervelend, belastend of zelfs risicovol kan zijn voor zijn omgeving. Maar ook het welzijn van de hond staat vaak onder druk.

Begeleiding
Een deskundig gedragstherapeut kan eigenaar en hond begeleiden op weg naar een oplossing. Aan de hand van een uitgebreide analyse maakt een gedragstherapeut een behandelplan met daarin de stappen die gezet moeten worden om een einde te maken aan het ongewenste gedrag, zodat de hond en de eigenaar zich weer prettiger voelen.

Om dit te kunnen doen, zijn kennis en vaardigheden op diverse vlakken een vereiste. Natuurlijk moet je voldoende inzicht hebben in emoties en gedrag van honden. Je moet ook gestructureerd de juiste informatie naar boven weten te halen in een gesprek met de eigenaar en duidelijk kunnen krijgen hoe het gedrag is ontstaan. Welke leerprincipes speelden hierin een rol en hoe kun je van die principes gebruik maken om het gedrag te veranderen? Al deze theorie moet je kunnen vertalen naar maatregelen die de eigenaar in zijn dagelijkse praktijk kan nemen om zijn hond te begeleiden. Dit zijn enigszins technische vaardigheden, maar daar blijft het niet bij. Je moet als gedragstherapeut ook in staat zijn je in te kunnen leven in de eigenaar en zijn emoties en begrip op kunnen brengen voor hoe hij in het verleden met zijn hond is om gegaan. Ook als dat niet strookt met hoe jouw opvattingen….

Emotie als basis
Vaak wordt er bij probleemgedrag alleen maar gekeken naar hoe de hond zich gedraagt. En is er te weinig aandacht voor hoe hij zich voelt. Welke emoties zorgen ervoor dat de hond doet wat hij doet? Als je dit als basis, behandel je niet alleen maar het gedrag (als symptoom) maar de kern van het probleem voor eigenaar én hond.

Tijdens de opleiding komen al deze facetten aan bod. In theorie maar ook in de praktijk tijdens je stage(s). Hierdoor heb je na alle modules de kennis en vaardigheden om honden te helpen die bijvoorbeeld:
* blaffen en/of agressie inzetten naar onbekende honden/mensen/kinderen/verkeer op straat
* blaffen en/of agressie inzetten naar onbekende personen in huis
* blaffen, grommen of andere vormen van agressie inzetten naar gezinsleden
* blaffen, janken, piepen, spullen vernielen, niet willen eten of drinken of onzindelijk zijn als de eigenaar weg gaat
* trillen, bibberen, bevriezen of wegkruipen als ze vuurwerk, onweer of andere geluiden horen
* “druk” zijn

Accreditatie
De NVGH (Nederlandse Vereniging van Honden Gedragstherapeuten) (voorheen Alpha) heeft de opleiding in 2019 geaccrediteerd.

Vooropleiding 
Het niveau van de opleiding sluit aan op MBO4/HBO-niveau. De lessen worden gegeven in het Nederlands, maar kennis van de Engelse taal is aanbevolen aangezien veel lesmaterialen alleen in het Engels beschikbaar zijn.
De opleiding bestaat NIET alleen uit module 8, 9, 10 en 11. Het is verplicht om eerst modules 1 t/m 5 bij Annorlunda te volgen en afgesloten hebben als Kynologisch Instructeur of Individueel Instructeur.
Eén of meerdere modules gevolgd hebben bij een andere organisatie die opleidingen tot instructeur/gedragstherapeut verzorgd, zijn géén reden tot het verkrijgen van vrijstellingen.

Duur en studiebelasting
De volledige opleiding bestaat uit 52 lesdagen. Modules 1 t/m 5 kunnen worden gevolgd op een vrijdag (één keer in de drie weken) of een zaterdag (één keer in de twee weken). De modules 8, 9, 10 en 11 zijn altijd op een vrijdag, één keer in de drie weken.
De lestijden zijn van 09.30 tot 17.00 uur.
De gemiddelde studiebelasting is 8-12 uur per week, afhankelijk van voorkennis en ervaring.

Toetsing
Elke module (behalve 11) wordt afgerond met een toets of een opdracht, die door iedere cursist moet worden afgelegd. De toetsen en opdrachten moet met een voldoende beoordeeld zijn om de opleiding te kunnen voltooien. Tijdens de lessen worden diverse huiswerk-opdrachten gegeven, die niet altijd met een cijfer beoordeeld worden maar wel ingeleverd moeten worden om de opleiding te kunnen voltooien.
De praktische vaardigheden worden op verschillende momenten getoetst: als afsluiting van de stage, als afsluiting van de module Inhoud van de les: de praktijk (module 4) en tijdens de lessen waarin proef-casussen behandeld worden.
De opleiding heeft een toetsreglement waar onder meer herkansingen etc. in geregeld zijn.

Stage
Om het diploma gedragstherapeut te ontvangen, moet je met minimaal 5 casussen meegekeken hebben met een gedragstherapeut en een ‘schaduw-plan’ gemaakt hebben. Daarnaast moet je minimaal 5 casussen zelfstandig gedaan hebben, onder toeziend oog van de stage-begeleider. Voor deze stage is geen vrijstelling mogelijk.
Wil je tijdens dit traject ook het diploma Kynologisch Instructeur ontvangen, moet je minimaal 50 uur stage lopen op een hondenschool/-vereniging in een minimale tijdsduur van vier maanden. Als je zelf al eigenaar bent van een hondenschool of je geeft op regelmatige basis les, kan er in overleg maar bij hoge uitzondering vrijstelling gegeven worden voor deze stage.

Aanmelden? Dat kan hier!
Eerst nog een vraag stellen? Mail ons dan..